מחשבון משכנתא בלון

Share Button

 

משכנתא בה הריבית והקרן בתוספת ההצמדה, משולמים בתשלום אחד בסוף תקופת הבלון. ניתן גם לקחת בלון חלקי אשר בו התשלום החודשי יהיה מורכב ריבית בלבד ואילו הקרן בתוספת ההצמדה, תיפרע בסוף תקופת המשכנתא.