מחשבון משכנתא גרייס חלקי

Share Buttonגרייס חלקי זהו תשלום של ריבית בלבד ללא תשלום של הקרן. לאחר תקופת גרייס חלקי, נפרסת המשכנתא בלוח שפיצר או בקרן שווה בתשלומים חודשיים של הקרן בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. גרייס חלקי מומלץ מאוד למי שמשלם שכירות ועדיין לא נכנס לדירה או למי שמבצע בנייה עצמית ומשלם בינתיים שכר דירה.