מחשבון משכנתא גרייס מלא

Share Button

גרייס פירושו חסד. דחיית תשלומי המשכנתא לתקופה מסויימת בשביל לא להכביד על התשלומים וההוצאות החודשיות. גרייס מלא דוחה את תשלומי המשכנתא לתקופה מסויימת שלאחריה, המשכנתא נפרסת באופן הרגיל של תשלומי קרן וריבית (לוח שפיצר). אם המשכנתא צמודה למדד, מתווסף מדד המחירים לצרכן ליתרת הקרן הבלתי מסולקת.