מחשבון משכנתא קרן שווה

Share Buttonלוח קרן שווה מחלק באופן שווה את תשלומי הקרן לאורך כל חיי המשכנתא. התשלום מחולק בדומה ללוח שפיצר לתשלום של קרן וריבית אך התשלומים ההתחלתיים גבוהים יותר מאשר בלוח שפיצר ובהתאם לזאת גם התשלום הכולל. קרן שווה אפשר לקחת בכל מסלול משכנתא מלבד מסלול הזכאות של משרד הבינוי והשיכון.