בנק פועלים – משכן

פועלים למשכנתאות “בנק משכן” מהווה את זרוע המשכנתאות של בנק הפועלים. הבנק מפעיל גם סוכנות לביטוח משכנתאות המבטחת משכנתאות בשני הביטוחים הנפוצים בתחום, ביטוח מבנה וביטוח חיים.