בנק לאומי למשכנתאות

בנק לאומי למשכנתאות היא חברת בת של בנק לאומי לישראל בע”מ. עיקר פעילותו של הבנק הינה במתן הלוואות למטרות הקמה או שיפוצים של נכסים המשמשים למגורים והלוואות מסובסדות לזכאי משרד הבינוי והשיכון.