בנק מזרחי טפחות למשכנתאות

בנק מזרחי טפחות נוצר מאיחוד של שני בנקים, המזרחי וטפחות בשנת 2005. עד לאיחוד עצמו, פעלו שני הבנקים בנפרד זה מז. כיום, לאחר חתימת הסכם המיזוג עם כל ועד ותהליך מיתוג מחדש, הבנק המאוחד ייפעל במתכונותו הנוכחית לפחות עד שנת 2015.