בנק איגוד משכנתאות

מחלקת המשכנתאות של בנק איגוד מציעה שירות ממוקד ללקוחות פרטיים וכמו כן בריכוזי האוכלוסיה החרדית (בעבר נחשב הבנק בעיקר לבנק של מוסדות גדולים ולקוחות עסקיים). הבנק מעניק משכנתאות במסלול לזכאי משרד השיכון. בנוסף, מפעיל הבנק את סוכנות ‘אגודים’ לביטוח משכנתא.