כלל משכנתאות

חלק מחטיבת כלל מימון של כלל משכנתאות היא יחידת המשכנתאות החוץ בנקאית היחידה בישראל. היחידה מציעה את כל מסלולי המשכנתאות המוכרים של הבנקים למשכנתאות.