לוגו וידר

תוכן עניינים

משכנתא לתושבים חוזרים

בדומה למרבית הציבור בישראל, גם תושבים ששבים לארץ לאחר שהייה ממושכת במדינה זרה, חולמים על השגת דירה למגורים משלהם. אולם גם בקרב ציבור זה, רכישת דירה מחייבת לרוב מימון משמעותי להשלמת ההון העצמי. לכן חשוב להכיר את הנושא המורכב של קבלת משכנתא לתושבים חוזרים.

האם מדינת ישראל מסייעת לתושבים חוזרים בקבלת משכנתא?

התשובה הקצרה לשאלה זו היא 'לא'. אף שלכאורה למדינת ישראל יש אינטרס להשיב אליה את "בניה הגולים", ולכן היא מציע הטבות שונות לתושבים חוזרים – אין מדובר במשכנתא לתושבים חוזרים בתנאים מועדפים. יחד עם זאת כן חשוב להכיר את האפשרות לקבלת הלוואה בסכום של עד 100,000 שקלים מטעם הקרן לפיתוח עסקי לעולים חדשים, שהיא קרן בת של המשרד לקליטת עליה.

משכנתא לתושבים חוזרים
משכנתא לתושבים חוזרים

האם קיימת אפשרות לקבלת משכנתא לתושבים חוזרים בתנאים של הלוואת זכאות?

במקרה הזה, התשובה הינה חיובית. בדומה לכל אזרח במדינת ישראל, גם התושבים החוזרים רשאים לפנות אל משרד הבינוי והשיכון בבקשה לקבלת תעודת זכאות להלוואת משכנתא. מדובר בתעודה המקנה ללווים הזדמנות לקבלת המשכנתא בתנאים מועדפים, קרי – שיעורי ריבית נמוכים יותר ופריסת החזרים נוחה יותר.

מהם הפרמטרים הקובעים האם התושב החוזר זכאי לקבלת משכנתא לתושבים חוזרים בתנאי זכאות?

בין הפרמטרים המרכזיים שעל בסיסם נקבע אם תושב חוזר יהיה זכאי לקבלת המשכנתא בתנאי זכאות ומה יהיה סכום המשכנתא המרבי שניתן יהיה לקחת במסלול הזה, ישנם הנתונים כדלקמן:

 

 • כמות שנות הנישואין של המבקשים
 • גיל המבקשים – היה ומדובר על רווקים בגיל 30 ומעלה
 • כמות הילדים של המבקשים (אם יש כאלו)
 • כמות האחים / האחיות של המבקשים
 • משך השירות בצבא, השירות הלאומי או האזרחי של המבקשים

 

בנוסף לפרמטרים הללו, גם לרכישת דירה באחד מאזורי העדיפות הלאומית בארץ, מזכה בתוספת לנקודות הזכאות למשכנתא לתושבים חוזרים בתנאי זכאות, ואף למענק לרכישת דיור.

 

יחד עם זאת, במרבית המקרים מתברר שהסכום המרבי שניתן לקבל במסלול המשכנתא לתושבים חוזרים בתנאי זכאות, איננו מספיק לבדו לקנייתה של דירה חדשה. בפועל יוצא, בנוסף לחלק המשכנתא שניתן ללווים בתנאי זכאות, הם נדרשים לקחת גם משכנתא במסלולים רגילים שהם פחות אטרקטיביים מבחינת תנאים וריביות.

 

גם למיקומו של הנכס המיועד לרכישה יש תרומה להיקף הזכאות למשכנתא לתושבים חוזרים במסלול זכאות

כאשר מדינת ישראל ניגשת לבחון את בקשתם של רוכשי דירות לקבלת הלוואת משכנתא לתושבים חוזרים בתנאים של הלוואת זכאות, לצורך בחינת הזכאות למסלול זה וקביעת אחוז המימון המרבי בו, נבחנים הפרמטרים שאותם הזכרנו קודם לכן. אולם ישנו נושא נוסף שנלקח בחשבון לעניין כמות נקודות הזכאות הללו והוא מיקום הנכס המיועד לרכישה.

ככל שעסקינן בדירה אשר נמצאת ביישוב אשר מוגדר בתור אזור עדיפות לאומית (א' או ב'), ללווים יש אפשרות לקבלת תוספת של נקודות זכאות שפירושה הגדלה של הסכום שניתן לקבל במסגרת מסלול הזכאות, וכן מענק נוסף ממדינת ישראל.

 

כיצד מקבלים משכנתא לתושבים חוזרים בתנאי הלוואת זכאות?

כמו כל תושב אחר בישראל, גם התושבים החוזרים רשאים לפנות למשרד השיכון והבינוי בבקשה לקבלת תעודת זכאות למשכנתא. תעודת הזכאות למשכנתא היא בעצם תעודה המקנה ללווים המתכננים לרכוש נכס למגורים הזדמנות להנות מהלוואה עם ריביות ותנאי החזר נוחים.

 

סיוע חלופי ברכישת דירה מעבר למשכנתא לתושבים חוזרים והתנאים לקבלתו

כפי שהזכרנו בתחילת המאמר, אין באמת דבר שנקרא "משכנתא לתושבים חוזרים". אולם תושבים חוזרים יכולים כמו כל תושב ישראלי אחר, לבקש הלוואת משכנתא בתנאי זכאות בכפוף לעמידתם בקריטריונים שונים. אולם בכל זאת, קיימות הטבות אחרות שמדינת ישראל כן מעמידה לרשות ציבור התושבים החוזרים, ולכן מומלץ לפנות אל משרד הקליטה והעלייה בכדי להסדיר את מעמדכם כתושבים חוזרים.

 

התנאים לקבלת ההטבות לתושבים חוזרים ממדינת ישראל

התנאים לקבלת הטבות לתושבים חוזרים שיכולות לסייע לכם לרכוש דירה, הם:

 • גיל התושב הוא 17 ומעלה במועד חזרתו לישראל.
 • שהות בת 24 חודשים רצופים לפחות במדינה זרה, כאשר יוצאי הדופן בהקשר זה הם:
 • יזמים: בעלי עסקים ששבים לארץ זכאים לקבלת הטבות ממשרד הקליטה במידה וחיו במדינה אחרת במשך 36 חודשים ברצף ויותר.
 • מדענים חוזרים: מדענים וחוקרים אשר היגרו למדינה אחרת לטובת מחקר מדעי או פיתוחים מדעיים, יהיו זכאים לקבלת הסיוע מן המרכז לקליטה במדע במידה וחיו במדינה זרה במשך 36 חודשים ויותר ברצף.
 • ביקורים בישראל שהיקפם המצטבר אינו פוחת מארבעה חודשים במרוצת 24 החודשים האחרונים.
 • שהייה בחו"ל כחלק משליחות של התושב, בת או בן זוגו או הוריו – עבור מוסד ממוסדות המדינה (לרבות קק"ל, הבונדס, ההסתדרות הציונית, קרן היסוד, הסוכנות היהודית, המגבית המאוחדת, ודומיהם) מזכה את המבקשים במעמד של תושבים חוזרים רק בחלוף תקופה בת חמש שנים ומעלה במדינה הזרה. זאת בהינתן והמבקש גר בחו"ל למשך חמש שנים לפחות.

 

האם הבנקים למשכנתאות בישראל מקשים באישור המשכנתא לתושבים חוזרים?

חשוב לדעת כי לא אחת קבלת משכנתא לתושב חוזר מתגלה כמשימה לא פשוטה כלל ועיקר. זאת לאור העובדה שהבנקים אינם ששים להתנהל מול תושבים אשר עדיין רשומים כתושבי חוץ. סטטוס כזה מייצר עבור הבנקים קושי מסוים בעיבוד נתוניהם הכספיים של הלווים הפוטנציאליים, אשר מרכז החיים והפעילות הכלכלית שלהם התרכז לאורך פרק זמן לא מבוטל מחוץ לגבולות ישראל.

בשל כך הרבה מהבקשות למשכנתא לתושבים חוזרים, אינן מאושרות בבנקים למשכנתאות. גם במקרים בהם ישנו בנק למשכנתאות שמסכים לאשר בקשת משכנתא לתושב חוזר, לא בכל הסניפים של הבנק ניתן לטפל בכך, מה שמקשה על ההתנהלות הבירוקרטית בהקשרים אלו אפילו יותר.

 

האם יש שוני בין תהליך קבלת המשכנתא לתושבים חוזרים להלוואת משכנתא רגילה?

ככלל, קבלת משכנתא לתושבים חוזרים, אינה שונה במהותה מן התהליך לקבלת הלוואת משכנתא לתושבי קבע. זאת בשונה מן התהליך לקבלת המשכנתא לתושבי חוץ, שטרם הוגדרו כתושבים חוזרים. במקרה כזה בהחלט צפוי לתושב החוץ תהליך ארוך וסבוך יותר לאישור ההלוואה בבנקים למשכנתאות, היות והם מצופים להמציא עבור הבנקים הוכחות בדבר כוונתם לחזור ולנהל את החיים שלהם והפעילות הכלכלית שלהם בישראל לאורך רוב השנה.

 

מי מסדיר את מעמדם של תושבים חוזרים לשם מתן המשכנתא לתושבים חוזרים?

אישור מעמדם של תושבים חוזרים לטובת קבלת הלוואת המשכנתא לתושבים חוזרים בתנאי זכאות ובכלל, מוסדר מול משרד הקליטה והעלייה, על סמך החותמות בדרכוניהם של המבקשים במשך השנתיים הסמוכות לשובם לארץ.

 

אילו גופי מימון מציעים הלוואות המסיעות ברכישת דיור לתושבים חוזרים?

כיום קיימים 2 גופים מלווים עיקריים בישראל אשר מציעים הלוואות נוספות המסייעות ברכישת דירה, מעבר למשכנתא לתושבים חוזרים הנלקחת מהבנק. מדובר בקרן לפיתוח עסקי לעולים, המופעלת בידי המשרד לקליטת עליה, ובקרן לסיוע לעסקים קטנים, המופעלת מטעמו של משרד התמ"ת.

 

היכן מוצאים משכנתאות לתושבים חוזרים בתנאים נוחים?

אם אתם זקוקים למשכנתא לתושבים חוזרים בתנאים נוחים במיוחד, חשוב להשקיע בביצוע סקר שוק ממצה ולהשוות את ההצעות שתקבלו מכל אחד מגופי המימון. פנייה לסיוע מקצועי של יועץ משכנתאות מיומן עם ניסיון בעבודה עם לווים במעמד של תושב חוזר, תוכל להוזיל עבורכם את עלות המשכנתא בסבירות גבוהה ולסייע מאוד להשיג את התמהיל הטוב ביותר עבורכם מבחינת ריביות ופריסת תשלומים.

0/5 (0 Reviews)
מאמרים נוספים בנושא
משכנתא לדירה ראשונה
משכנתא לדירה ראשונה

רכישת דירה ראשונה עשויה להיות מפחידה מאוד, היות היא כרוכה בהוצאה כלכלית לא מבוטלת ותמיד כרוכה בחששות – האם זו הדירה הנכונה? האם המשכנתא משתלמת

המשך קריאה
מהי משכנתא לזכאים?
מהי משכנתא לזכאים?

משכנתא לזכאים הינה משכנתא הניתנת על ידי משרד הבינוי והשיכון לזכאים בלבד. המשכנתא הניתנת על ידי משרד הבינוי והשיכון דומה למשכנתא רגילה הניתנת מהבנק, עם

המשך קריאה
המדריך לגרירת משכנתא
המדריך לגרירת משכנתא

שוק הדיור בישראל מתאפיין כבר שנים בדינמיות גבוהה. הריבית עולה ויורדת, המסלולים המוצעים על ידי הבנקים משתנים בהתאם למצב השוק כך שבין מסלולי הלוואה שונים

המשך קריאה

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

דילוג לתוכן