לוגו וידר

א'-ת' מילון מושגים בנושא משכנתא

כל המושגים שאתם מכירים ולא מבינים

  מס שבח זהו מס המוטל מעצם עליית ערך הקרקע של נכס מסויים או מהשבחתו של נכס מסויים. מס שבח משלמים בעת מכירת נכס בגין עליית הערך של הנכס. בניגוד למס רכישה, מס שבח מוטל על מוכר הנכס. חישוב מס השבח נעשה על ידי המוכר למנהל מקרקעי ישראל לפני ביצוע של מכירת מלוא התמורה של הנכס. ניתן גם לקבל פטור ממס שבח או הקלה או הנחה במס שבח אם אתם זכאים לכך על ידי קריטריונים שנקבעים מעת לעת. במידה ולא הייתה עליית ערך לנכס, אין צורך לשלם מס שבח על נכס שלא עלה ערכו. לא ניתן לקבל החזר על ירידת ערך הנכס 0/5 (0 Reviews)
אינפלציה זהו מצב כלכלי בו רמת המחירים בשוק עולה בהתאם לשינוי של סל המוצרים הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסמת אחת לחודש בכל ה-15 לחודש. מדד המחירים לצרכן כולל בתוכו סל של 100 מוצרי יסוד ובו ניתן לראות את מחירי הדיור, מחירי הירקות ומוצרי יסוד נוספים. בלקיחת משכנתא, ישנם מסלולים אשר צמודים למדד המחירים לצרכן וכאשר יש אינפלציה והמדד עולה, החוב (הקרן) עולה בהתאם לעליית סל המוצרים שנקרא אינפלציה. 0/5 (0 Reviews)
ייפוי כח נוטריוני זהו ייפוי כח אשר נחתם בפני עורך דין נוטריון שמאמת את חתימות הלווים. אחרי שעורך הדין הנוטריוני מאמת את חתימות הלווים, הוא נותן להם את חתימתו על ידי פלומפה אדומה במסמך המקורי. עורך דין נוטריון הוא אדם אשר הוסמך על ידי משרד המשפטים ולא היו לו הרשאות לפחות 10 שנים. בנק למשכנתאות מבקש ייפוי כח שמאומת על ידי נוטריון בשביל לבצע שינוי בנכס במידה ויהיה דרוש לבצע שינוי כזה. השינויים אשר הבנק יכול לבצע הם למעשה רישום מוסדר בלשכת רישום המקרקעין או מכירת הנכס במידה והלווה לא עומד בתנאי הסכם ההלוואה. הבנק יכול למכור את הנכס למרבה במחיר באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או על ידי עורך דין מטעם הבנק 0/5 (0 Reviews)
לשימושכם מילון משכנתא עם מושגי יסוד שכדאי לדעת לפני שלוקחים משכנתא. 0/5 (0 Reviews)
אדמות מנהל אלו קרקעות אשר שייכות למוסד שנקרא "מהל מקרקעי ישראל". מנהל מקרקעי ישראל זהו הגוף אשר רושם שיעבודים על הקרקעות במדינת ישראל והוא הגוף המשפטי האחראי על הסדר של תשלומי חכירה. כל תשלום חכירה יש לשלם ישירות למנהל מקרקעי ישראל. חכירה היא בעצם שכירות הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 שנים או חכירה לתקופה של 99 שנים. 0/5 (0 Reviews)
  איחוד זכאויות זהו תהליך בו מספר בעלי תעודת זכאות לוקחים זכאות מורחבת מטעם משרד הבינוי והשיכון. הזכאות עומדת כיום על 3% צמוד מדד וניתן להרחיב זאת על ידי מספר לווים, עולים חדשים או בעלי זכאות אחרת אשר רוכשים ביחד את הדירה ומאחדים את הזכאות. לא ניתן לאחד זכאות מקום אלא רק את ההטבה אשר ניתנת לעולים חדשים ולזוגות צעירים. מומלץ לבדוק את הריביות בשוק לפני לקיחת משכנתא בתנאי זכאות. 0/5 (0 Reviews)
  אינפלציה זהו מצב כלכלי בו רמת המחירים בשוק עולה בהתאם לשינוי של סל המוצרים הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסמת אחת לחודש בכל ה-15 לחודש. מדד המחירים לצרכן כולל בתוכו סל של 100 מוצרי יסוד ובו ניתן לראות את מחירי הדיור, מחירי הירקות ומוצרי יסוד נוספים. בלקיחת משכנתא, ישנם מסלולים אשר צמודים למדד המחירים לצרכן וכאשר יש אינפלציה והמדד עולה, החוב (הקרן) עולה בהתאם לעליית סל המוצרים שנקרא אינפלציה. 0/5 (0 Reviews)
  אישור זכויות במקרקעין זהו תעודת הזהות של הנכס אשר מראה מיהו הבעלים של הנכס, לכמה זמן הנכס חכור, האם יש משכנתאות או שיעבודים על הנכס ופרטים נוספים על הבעלים. את אישור הזכויות במקרקעין, ניתן להוציא דרך מנהל מקרקעי ישראל או דרך לשכת הרישום המקומית אשר נקראת "טאבו". ניתן להוציא את המסמך על ידי איתור של גוש, חלקה ותת חלקה של הנכס. במידה ואין פרצלציה לנכס, אישור הזכויות יצא בצורה מרוכזת ויראה את כל הבעלים של כל הבניין 0/5 (0 Reviews)
  אישור עקרוני זהו תהליך בו הבנק למשכנתאות מאשר את תנאי המשכנתא ומאשר את מסמכי הלווה. על מנת לקבל אישור עקרוני מהבנק, יש להגיש את הבקשה לבנק למשכנתאות עם הניירת הדרושה כמו: תלושי משכורת, עובר ושב, תעודת זהות עם ספח, פירוט הלוואות, נסח טאבו ומסמכים נוספים על פי תהליך רכישת הנכס או על פי תהליך מחזור משכנתא. האישור העקרוני תקף לתקופה של 3 חודשים והוא זה שמאשר את המימון הדרוש להשלמת העסקה. 0/5 (0 Reviews)
  נכס אשר נקרא גם נכס נדל"ני המשמש להבטחת החזרת כספי הבנק לטובת אותו בנק למשכנתאות בו נלקחה המשכנתא. הנכס משמש את הבנק במידה והלווה לא עומד בתשלומי המשכנתא ובכך הבנק יכול למכור את הנכס ולממש את הזכות הקיניינית שלו דרך כונס נכסים או דרך מכירה של הנכס בצורה אחרת. כאשר הבנק מממש את הנכס, הלווה זכאי למלוא התמורה אשר נשארה מהיתרה של תשלום הנכס. הבטוחה היא החזקה של הבנק והיא מבווטחת בביטוח אשר נקרא ביטוח נכס. 0/5 (0 Reviews)
  מס בולים זהו מס אשר יש לשלם למדינה על מסמכי ההלוואה והוא מעניק למדינה מיסוי על כל הלוואה אשר נלקחת לרבות הלוואות משכנתא. את מס הבולים משלמים ישירות לבנק למדינה דרך בנק הדואר או דרך הבנק המסחרי. מס הבולים על מסמכים בוטל בתאריך 29.12.2005. מס הבולים חל על פי צווי הבנקאות בהתאם לחוק שנקרא מס בולים לשנת התשכ"א – 1961 אשר מסביר על תקנות מס הבולים 0/5 (0 Reviews)
ביטוח חיים זהו ביטוח חובה אשר יש לבעשות כאשר לוקחים משכנתא. ביטוחי החיים מכסים במקרה שהלווה נפטר או במידה והלווה לא יכול לעמוד בתשלומי עקב נכות או תאונה. הביטוח מכסה את גובה המשכנתא הבלתי מסולקת ומאפשר לבנק ביטחון נוסף ופחות סיכון בעת נטילת משכנתא ללווים. עלות ביטוח חיים נעה בין עשרות שקלים בודדים ללוווים צעירים ועד מאוד שקלים ללווים מבוגרים אשר לוקחים משכנתא גדולה 0/5 (0 Reviews)
  ביטוח נכס הוא ביטוח חובה בעת נטילת משכנתא, אשר מבטח את הנכס במקרה של רעידת אדמה, פיצוץ צנרת, ברק, התנגשות כלי רכב, התנגשות מטוס, שיטפונות, שוד ומקרים נוספים. ביטוח הנכס נועד לשמור על הלווה במידה והנכס יהרס ובמידה ולנכס יקרה משהו. כאשר מבטחים את הנכס, מבטחים את ערך הקינון, דהיינו את העלות של הקמת הנכס ללא מרכיב הקרקע. כדאי לעשות ביטוח נכס בחברה חיצונית ולא דרך הבנק בו נלקחת המשכנתא. למידע נוסף על ביטוח משכנתא. 0/5 (0 Reviews)
  ביטול משכון נעשה כאשר מסלקים משכנתא קיימת ובעצם מבטלים את המשכון של הבנק למשכנתאות ברישומים המוסדרים של הנכס בלשכות הרישום השונות. את הביטול מבצעים דרך מנהל מקרקעי ישראל או דרך הטאבו או דרך חברה משכנת אשר רושמת את הזכויות הקנייניות של הנכס בצורה מוסדרת. ביטול משכון זוהי בעצם הודעה על הסרת הרישום של הבנק מהנכס והשארת נוטלי המשכנתא בתור בעלי הנכס הבלעדיים.   לחזרה למילון משכנתא   0/5 (0 Reviews)
  ביצוע משכנתא זהו התהליך אשר יש לבצע כאשר לוקחים משכנתא חדשה או מבצעים מחזור משכנתא ובה מבצעים את כל הבטחונות הדרושים לבנק לשם קבלת משכנתא. הבנק דורש לרשום את הנכס ברשם המשכונות, בטאבו, בחברה משכנת, במנהל מקרקעי ישראל, להשלים ביטוח חיים וביטוח נכס, להזמין שמאי מטעם הבנק להעריך את שווי הנכס, לחתום בפני עורך דין נוטריון, להחתים את המוכרים מול עו"ד ולהשלים לבנק למשכנתאות את המסמכים הדרושים 0/5 (0 Reviews)
בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של ישראל והוא זה שמפקח על הבנקים המסחריים ועל הבנקים למשכנתאות. בנק ישראל יושב בירושלים בסמוך למשכן הכנסת, למשרדי ממשלת ישראל ולבית המשפט העליון. בגיד בנק ישראל קובע את הריבית הבין בנקאית ללווים מדי חודש, ביום שני האחרון של כל חודש. לבנק ישראל יש את הסמכות לשנות את הריבית על פי יעדי אינפלציה שונים וכן על ידי הגבלות הבנקים וכן על פיקוח מחירי עמלות הבנקים המסחריים וגם על הבנקים למשכנתאות. תפקידו המרכזי של הבנק הינו צמצום פערים חברתיים וכן דאגה לטיפול ביציבות המערכת הבנקאית בישראל. 0/5 (0 Reviews)
  גוש חלקה ותת חלקה זהו הזיהוי המדוייק של נכס מסויים אשר אותו ניתן לראות דרך מנהל מקרקעי ישראל או דרך נסח טאבו אותו ניתן להוציא דרך האינטרנט. הגוש מראה על החלק של מספר בניינים, החלקה מראה על הבניין הספציפי אותו רוצים לראות והתת חלקה מראה בצורה מדוייקת את הרישום של דירה מסוימת או של בית. גוש חלקה ותת חלקה אלו בעצם מספרים שמפוקחים על ידי לשכת רישום המקרקעין אשר מסדירה את רישומי המקרקעין בישראל. המידע על פרטי הנכס פתוחה לכל אדם אשר יש בידיו את פרטי הנכס וזהו בעצם הזיהוי המדוייק של הנכס. 0/5 (0 Reviews)
  גרייס פירושה של המילה היא "חסד" שבה לא משלמים את התשלומם המלא על לקיחת משכנתא אלא משלמים תשלום נמוך יותר על חשבון הריבית בלבד אשר נקרא גרייס חלקי או שדוחים את תשלומי המשכנתא לתקופה מסויימת. פעולה זו נקראת "גרייס מלא". דחיית התשלומים מיועדת להקלה מסויימת בתשלומים לטובת משכנתא כאשר רוכשי דירה משלמים בזמן הזה שכירות או שממתינים לכניסה לדירה ורוצים להקל מעט עם התשלומים החודשיים. גרייס ניתן לקחת בכל אחת ממסלולי המשכנתא השונים אך לא ניתן לקחת את לוח סילוקין גרייס במענק מותנה, מענק לזוגות צעירים או באיזה שהוא מענק של משרד הבינוי והשיכון. 0/5 (0 Reviews)
  גרירת משכנתא זהו התהליך בו לווה לוקח את המשכנתא הקיימת שלו וגורר אותה לנכס חדש. תהליך של גרירת משכנתא מבוצע על ידי רישום של הנכס הנרכש בלשכת רישום המקרקעין האזורית עם הערת אזהרה לטובת בנק המשכנתאות אשר בו נלקחה ההלוואה. כאשר מבצעים תהליך של גרירת משכנתא, כדאי לבדוק לני כן האם כדאי לבצע מחזור משכנתא אשר יתאים את צרכי ההלוואה הקיימים לצרכים הנוכחיים של הלווים. במידה ומחירה הדירה הנרכשת נמוכה יותר מסך המשכנתא, הבנק לא חייב לאשר את הביצוע של גרירת המשכנתא. 0/5 (0 Reviews)
  דוח יתרה לסילוק משכנתא זהו הדוח אשר מראה מהי יתרת ההלוואה לסילוק ומפרט את פרטי ההלוואה לכל סעיפיו. הדוח כולל את תנאי ההלוואה המקוריים, את יתרת ההלוואה לסילוק, הפרשי הצמדה, סוג ההלוואה, תאריך ביצוע ההלוואה, בסיס נוסחת חישוב הריבית, שיעור תוספת הריבית לריבית הבסיס, סוג ההצמדה, שיעור הריבית הממוצעת, שיעור הריבית המתואמת, סכום החיוב החודשי , תדירות שינוי הריבית, עמלת פיצוי מדד וכל נתוני ההלוואה לסילוק. דוח יתרה לסילוק ניתן לקבל פעמיים בשנה מהבנק למשכנתאות ללא עלות וניתן לבדוק בו אפשרות של מחזור משכנתא 0/5 (0 Reviews)
  דפלציה זהו מצב בו המחירים יורדים וכח הקנייה גדל. דפלציה היא הפעולה ההפוכה מתהליך של אינפלציה בו המחירים עולים בהתאם להתנהגות השוק. דפלציה נגרמת עקב חוסר ביקוש של מוצר מסויים או עקב היצע גבוה. במצב של דפלציה, כח הקנייה גדל ובכך אפשר לרכוש יותר מוצרים באותו סכום כסף. רמת המחירים נמדדת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסמת בכל 15 לחודש בעבור החודש הקודם. דפלציה נגרמת לרוב מירידת ערך הכסף ומעליית כמות הכסף אשר נמצאת בידי אדם מסויים. דפלציה יכולה לנבוא גם ממיתון במשק וכן מחוסר תעסוקה במשק 0/5 (0 Reviews)
  מענק מקום זהו מענק אשר נועד לעזור לרוכשי דירות בסבסוד של המשכנתא ובקבלת תנאים טובים ללא צורך בתשלום מסויים. מדינת ישראל מעוניינת לעודד את תושביה לרכוש דירות באזורים המוגדרים פריפרייה או באזורים מעבר לקו הירוק. משרד הבינוי והשיכון מעניק מענק מותנה או מענק מקום למי שרוכש דירה דרכו ומתנה זאת בהחזקה בנכס מספר שנים, לרוב כ-15 שנים. את הזכאות לקבלת מענק מקום ניתן לבדוק דרך אתר משרד הבינוי והשיכון שהוא זה שנותן את האפשרות לקחת את המענק דרך הבנקים למשכנתאות 0/5 (0 Reviews)
  דמי רישום משכון יש לרשום לטובת הבנק למשכנתאות בעת נטילת משכנתא ברשם המשכונות. את דמי הרישום משלמים ישירות למשרד המשפטים וכנגד זאת הוא מנפיק רישום מוסדר של הבנק באופן מוסדר על ידי משרד המשפטים. דמי רישום משכון עומדים על 170 ש"ח ורושמים במקום שנקרא רשם המשכונות האזורי. על מנת לבדוק את העיון ברשם המשכונות, יש לשלם 28 ש"ח בעבור כל עיון לשם בדיקת הרישום במוסד רשם המשכונות. אגרת רישום משכון ברשם המשכונות נקבעת מדי פעם ומתעדכנת בהתאם להוראות של משרד המשפטים אשר מפקח על הרישומים של משכון הנכסים והעזבונות בישראל. 0/5 (0 Reviews)
  הסבת ערבות בנקאית זוהי למעשה פעולה אשר זכויותיו של אדם עוברת לידי הבנק. הדבר נקרא הסבת ערבות בנקאית בו למעשה הבנק יכול לקבל את כספו במידה והלווה לא עומד בתנאים או שמפר את התנאים. ערבויות למעשה ניתנות על ידי אדם או קבלן בעבור מסירת חזקה על נכס מסויים. הערבות המוכרת ביותר היא ערבות על פי חוק המכר שבה הכסף מועבר לקבלן רק על פי התקדמות הבניה. במקרה שקרה בשנת 2007 שבה חברת "חפציבה" אשר בבעלות מר בועז יונה, מכרה דירות ללא ערבות חוק המכר ופשטה את הרגל ללא בטחונות ללווים 0/5 (0 Reviews)
  הסכם פיתוח הוא הסכם הנחתם מול מנהל מקרקעי ישראל אשר נותן זכות לצד המפתח לפתח את הקרקע שבבעלותו. הסכם פיתוח מחוייב בזמן מסויים על פי הקביעה מול מנהל מקרקעי ישראל ולאחר תקופת ההסכם, מחתימים את רוכשי הדירות על הסכם חכירה מול מנהל מקרקעי ישראל על חכירת הקרקע לתקופה של 49 או 99 שנים. הסכמי חכירה נהוגים בקרקעות של המנהל ומיועדים להגביל בזמן את פיתוח הקרקע. במידה וחורגים מהזמן המוקצב לתחילת בניית השלד, יש לחתום על חוזה חדש אשר יאפשר לבנות בזמן שנקבע מחדש 0/5 (0 Reviews)
  הערת אזהרה נועדה על מנת לרשום ברישום מוסדר בספרי רישום המקרקעין של מדינת ישראל את הרישום המוסדר של נכס מסויים. הערת אזהרה באה על מנת להזהיר את מי שרוכש את הדירה שיש רישום של אדם נוסף או של בנק על אותו נכס ספציפי אשר הוא מיועד לרכוש. הדבר נועד גם על מנת שלא יווצר מצב שבו אדם מוכר את הנכס שלו למספר אנשים. הערת אזהרה נרשמת לרוב על שם רוכש הדירה עד לסיום התשלומים שבו נרשמות זכויות מלאות של הרוכש. ניתן גם לרשום בנקים למשכנתאות בהערת אזהרה כל עוד יש משכנתא על הדירה   קראו כאן מידע נוסף על תהליך ייעוץ משכנתא 0/5 (0 Reviews)
  הפרשי הצמדה אלו סכומי כסף שהתווספו ליתרת הקרן עקב הצמדה לשער של אותו מטבע או בהצמדה למדד המחירים לצרכן או בהצמדה לשער החליפין הכוונה לשערי מטבעות חוץ – דולר, אירו, פרנק שווצרי, ין יפני. ההפרש נובע מאי תשלום ומצטבר עד לזמן פרעון משכנתא במלואה. הפרשי הצמדה ניתן לראות כאשר בוחנים משכנתא מסויימת ורואים את ההצמדה מזמן חיוב המשכנתא ועד לתאריך הוצאת דוח יתרה לסילוק. במצב שבו משתמשים בכלי של אג"ח – אגרות חוב מחשבים את תקופשת הפרשי ההצמדה עד למועד תשלום הריבית 0/5 (0 Reviews)
  חברה משכנת זוהי חברה אשר רושמת אצלה את כל רישומי המקרקעין המוסדרים, הן של הרוכשים והן של הבנקים למשכנתאות. מהרגע שמקבלים חזקה על הנכס עצמו על ידי חברה משכנת ועד לרישום מוסדר בטאבו, מתבצע הרישום אצל חברה משכנת. במקרים רבים בהם יש העדר פרצלציה, הכוונה שאין עדיין חלוקה לתתי חלקות, הרישום נרשם אצל עורך הדין של החברה. כאשר רוצים לקחת משכנתא על נכס שרשום בחברה משכנת, יש לרשום התחייבות לרישום משכנתא אשר יבטיח לבנק שבמידה ותסתיים הפרצלציה במועד שנקבע על פי החוזה, ירשם במשרדי רישום המקרקעין המוסדרים שנקראים טאבו, רישום משכנתא וכן הערות אזהרה וחלוקה לפרצלציה בטאבו שזהו הרישום המוסדר ביותר לרישום מקרקעין בישראל 0/5 (0 Reviews)
  לוח סילוקין קרן שווה מסלק באופן שווה לאורך כל תקופת ההלוואה את אותה הקרן והריבית משולמת על יתרת הקרן הבלתי מסולקת. בלוח סילוקין קרן שווה ישנה ירידה מתמדת בקרן מכיוון שמשלמים הרבה יותר מהחוב כבר מהתשלום הראשון לעומת שפיצר שהתשלום על חשבון הקרן נמוך יותר. קרן שווה ניתן לקחת בכל מסלולי המשכנתא השונים חוץ מבמסלול של זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון. מכיוון שקרן ההלוואה נאכלת מהר יותר, התשלום הכולל של המשכנתא יהיה נמוך יותר. תשלום הקרן בצורה מהירה מאפשר לתשלום החודשי לרדת בהתאם לתשלומי המשכנתא 0/5 (0 Reviews)
  הכנסה ברוטו זוהי ההכנסה הכוללת מסך התשלומים המתקבלים בתוך תלוש משכורת לפני ניכויי רשות וחובה. את הכנסות הברוטו מחשבים לצורך מס הכנסה, ביטוח לאומי, פנסיה ובשביל לדעת כמה להפריש לביטוח לאומי ולכל ההפרשות האחרות. הכנסה ברוטו בניכוי כל ההוצאות של המיסים והפרשות נוספות נקראת הכנסה נטו. כמו כן, הכנסה ברוטו נקראת גם הכנסה כוללת של סך ההכנסות החודשיות 0/5 (0 Reviews)
  הכנסה נטו זוהי ההכנסה בניכוי כל הוצאות הרשות והחובה כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, פנסיה, וועד עובדים וכל הוצאה נוספת בגין מיסוי או ניכוי. הכנסה נטו כוללת בתוכה גם את כל ההכנסות הנוספות בתוך תלוש המשכורת כמו למשל נסיעות, ביגוד, דיבידנדים, בונוסים חד פעמיים או בונוסים שנתיים. ההכנסות נטו הן ההכנסות אשר נכנסות לתוך חשבון הבנק של בעל מקבל השכר והיא ההכנסה אשר מודרת גם לצורך חישובי מס 0/5 (0 Reviews)
הלוואת זכאות ניתנת דרך הבנקים למשכנתאות לזכאים של משרד הבינוי והשיכון אשר עומדים בתנאי הזכאות לקבלת משכנתא. הזכאות ניתנת על פי נקודות הנקבעות על ידי משרד הבינוי והשיכון בשיתוף עם הבנקים למשכנתאות. הזכאות נדדת בנקודות על פי מספר שנות נישואין, מספר אחים ואחיות, מספר ילדים ומותנה בזה שהדירה הנרכשת הינה דירה ראשונה ואין בבעלות בעלי הזכאות דירה נוספת שרשומה על שמם או הייתה רשומה על שמם בעבר. את הזכאות לוקחים דרך בנק משכנתאות אשר נותן משכנתאות לצורך דיור. את הזכאות ניתן לנצל עד שנה מיום הנפקתה. כיום, הריבית על הזכאות עומדת על 4% צמוד למדד המחירים לצרכן 0/5 (0 Reviews)
  משכנתא עומדת זוהי משכנתא אשר לא משולם בה כל תשלום כל עוד בעל ההלוואה עומד בתנאים שנקבעו במעמד חתימת החוזה מול הבנק למשכנתאות איתו נחתם החוזה. הלוואה עומדת או משכנתא עומדת נלקת לרוב בתור מענק מותנה שבו מחזיקים בקרקע מסויימת מספר שנים ללא מכירתה או כאשר מחליטים לבצע הקפאת משכנתא לתקופה מסויימת מכיוון שהתשלומים החודשיים בגין ההלוואה כבדים מדי או לחילופין, עד מכירה של נכס מסויים. כאשר לוקחים משכנתא עומדת, הריבית וההצמדה מתווספים ליתרת הקרן הבלתי מסולקת למועד שנקבע מראש. 0/5 (0 Reviews)
אנשים רבים בטוחים שיש רק סוג אחד של הלוואה המתאימה לשם משכנתא והיא הלוואה עם החזר חודשי לתקופה ארוכה מאוד. אך, רבים אינם מכירים חלופה שיכולה להתאים להם מאוד הנקראת משכנתא בלון ואפשרת להקטין את החזר החודשי כמעט עד אפס ולהחזיר את ההלווה רק בתום תקופת ההלוואה. מהי משכנתא בלון? למי מתאים לקחת אותה? וממה צריך להיזהר כשלוקחים משכנתא מהסוג? משכנתא בלון זוהי משכנתא אשר לא משלמים בה את תשלומי הקרן, הריבית או ההצמדה לאורך חייה והיא נצברת לסיום תקופת ההלוואה הנקובה. הלוואת בלון נפרעת ביחד עם כל התוספות בסיום מועד ההלוואה. ניתן לקחת גם משכנתא שנקראת בלון חלקי אשר מתבצע תשלום של ריבית בלבד לאורך חיי ההלוואה ובסיום ההלוואה, תשולם הקרן עם ההצמדה למדד המחירים לצרכן. משכנתא בלון מומלצת לאדם אשר עושה "עסקת אקזיט" שבה אדם רוכש דירה לצורך השקעה ומוכר אותה כעבור מספר חודשים או מספר שנים. הלוואת בלון מומלצת גם למי שיש בידיו סכום כסף עתידי אותו הוא מייעד לטובת המשכנתא לחצו כאן למידע על תהליך ייעוץ משכנתא לפעמים אנחנו זקוקים לסכום כסף גדול בעזרת הלוואה מידית לתקופה קצרה ויודעים שבתום התקופה נוכל להחזיר את ההלוואה מכספים שאנחנו אמורים לקבל, בגלל מכירת נכס, ירושה או פיצויים מהעבודה. ובכן, ענף הבנקאות חשב גם על מצבים שכאלה והוא מציע משכנתאות מיוחדות לטווח הקצר שזכו לכינוי ׳הלוואת בלון׳. לפניכם מדריך משכנתא שמתמקד בהלוואות בלון.   מהי משכנתא בלון ומה חשוב לזכור כשלוקחים אותה? לפני שצוללים להגדרה של משכנתא בלון חשוב להבין תחילה את ההגדרה הכללית של משכנתא. המשכנתא הינה כל הלוואה, בדרך כלל על סכומים גבוהים של מאות אלפי שקלים לפחות, אשר כנגדה משועבד נכס המהווה עירבון להחזרת ההלוואה. במקרה של משכנתא בלון, הנקראת גם משכנתא בוליט, את ההלוואה מחזירים רק בסוף ולא כל חודש בחודשו. לאורך תקופת ההלוואה הקרן ממשיכה לגדול (בהתאם לריביות ולהצמדה) ובסוף התהליך תדרשו לשלם את כל סכום הקרן.   ההבדלים בין משכנתא "רגילה" למשכנתא מסוג בלון ההבדל העיקרי והברור ביותר בין משכנתא רגילה למשכנתא בלון הינו ההחזר החודשי. במשכנתא רגילה לוקחים את הקרן והריביות ומחלקים הכל ל-20 עד 30 שנים, את הסכום הזה תדרשו לשלם כל חודש בתור החזר חודשי. לעומת זאת במשכנתא בלון, תדרשו להחזיר רק את הריבית לאורך תקופת ההלוואה ובסיומה תדרשו לשלם את הקרן כולה. בפועל, ההחזר החודשי שלכם בהחזרה של משכנתא בלון יהיה קטן משמעותית מזה של משכנתא רגילה. אך בסוף התקופה תדרשו להחזיר סכום גדול מאוד. ההבדל השני המשמעותי הינו במשך ההלוואה. במקרה של משכנתא רגילה, בדרך כלל פורסים אותה לכמה עשורים ועד 30 שנה. לעומת זאת, משכנתא בלון ניתנת למספר שנים בודד בלבד. ההבדל השלישי בין שני סוגי המשכנתאות הינו תמהיל המשכנתא ומסלולי המשכנתא. במקרה של משכנתא בלון אין מסלולים שונים שניתן לבחור בינהם. מדובר בסוג אחד ויחיד של הלוואה עם תנאים מוגדרים. לעומת זאת, במשכנתא רגילה ניתן לבחור תמהיל משכנתא המשתנה בין לקוח ללקוח, כך שיתאים באופן המירבי לצריכים וליכולות של אותו לקוח.   הלוואת בלון חלקי והלוואת בלון מלאה ישנם שני סוגים של משכנתאות מסוג בלון, הראשון הינו בלון חלקי והשני בלון מלא. ההבדל העיקרי בין שתי משכנתאות אלו הינו בהחזר הריבית עצמה. בלון חלקי במשכנתא בלון חלקי, הלווה מחזיר במהלך כל חודש את הריבית על הקרן. באופן הזה, בסיום המשכנתא הוא יידרש לשלם את הקרן בלבד. הלוואה מהסוג מתאימה למי שיש באפשרותו לעמוד בהחזר החודשי על הריבית. בלון מלא במקרה של משכנתא בלון מלא, שנדיר מאוד הלוואות מהסוג, המלווה אינו מחזיר דבר לאורך תקופת המשכנתא, אלא מחזיר בסיומה את כל הקרן והריבית. חשוב לשים לב שבמקרה זה בדרך כלל גם הריבית סופגת ריבית נוספת ולכן התשלום יהיה גבוה במיוחד. הלוואה מהסוג יכולה להתאים למי שאין באפשרותו לעמוד בהחזרי הריבית אך בתום תקופת המשכנתא תהיה לו האפשרות להחזיר את כל הסכום יחד.   למי זה מתאים? מובן לגמרי שמרבית האנשים שרוכשים נכס אינם יכולים לעמוד במשכנתא בלון, אין ברשותם את היכולת לחסוך מספר מאות אלפי שקלים בתקופה כה קצרה. יש מספר מקרים בהם משכנתא מהסוג מתאימה. המצב הראשון הינו מי שיש בידו או צפוי להיכנס לו סכום כסף משמעותי מאוד בתווך הזמן הקרוב. למשל קבלה של ירושה, שחרור של קרן השתלמות ועוד. במקרה זה, ניתן לקחת משכנתא בלון לתקופה שעד לקבלת הכסף ולהשתמש בכסף לצורך סגירת המשכנתא. האפשרויות הנוספות קשורות באופי הדירה שרוכשים, למשל מי שרוכש דירה חדשה ומתכנן למכור את הקיימת או מי שקונה דירה במסגרת של קבוצת רכישה.   הלוואת גישור – משכנתא בלון למשפרי דיור במקרה של משפרי דיור, יש בידהם דירה שאותה הם רוצים למכור ולהשתמש בכספי המכירה לצורך רכישת הדירה החדשה. בדרך כלל משפרי דיור בוחרים תחילה לרכוש את הדירה החדשה ורק לאחר מכן למכור את הישנה וזאת כדי לא להגיע למצב שעליהם לפנות את הדירה הישנה אך עדין הם לא הצליחו לרכוש חדשה. במצב זה, שבדרך כלל לוקח מספר חודשים, ניתן לקחת משכנתא בלון ולהחזיר אותה בעת מכירת הדירה. ככל שמשך התקופה עד למכירה ולהחזרת המשכנתא יהיה קצר יותר, כך תדרשו לשלם פחות ריבית ותפסידו פחות כסף על לקיחת ההלוואה. שם נוסף של משכנתא מהסוג הינו משכנתא גישור וזאת משום שהיא מגשרת על תקופת הזמן שבין רכישת הנכס ומכירת הנכס הישן.   משכנתא בלון וקבוצת רכישה סיבה נוספת לבחור במשכנתא בלון הינה רכישת דירה באמצעות קבוצת רכישה. החוקים לגבי לקיחת משכנתא בעת רכישת דירה באמצעות קבוצת רכישה הינם שונים לחלוטין מאלו של אדם פרטי שרוכש דירה מקבלן או מיד 2. במקרה של קבוצת רכישה, כלל הקבוצה נדרשת לקחת משכנתא מאותו הבנק ובאותם תנאים. זאת משום שהבנק מממן את בנייתו של הבניין כולו ולא רק של דירה בודדת.   והריבית מה איתה? חשוב מאוד לזכור שהלוואת בלון בכלל ומשכנתא בלון בפרט הינן הלוואות מסוכנות מאוד מבחינת הבנק. הוא מלווה את הכסף אך, לאורך השנים אינו מקבל החזר חודשי. לכן, הריבית שניתנת בעת לקיחת משכנתא בלון, תהיה גבוהה יותר מזו של שניתן לקבל במשכנתא רגילה. עם זאת, בעת הסתכלות על החישוב הכולל של הריביות שישולמו, היות ומדובר בתקופה קצרה יותר, בסך הכל ייתכן והריבית הגבוהה אינה משפיעה כלל. בכדי שניתן יהיה להעריך את כדאיות לקיחת המשכנתא ואת הריבית שתדרשו להחזיר ישנו מחשבון משכנתא בלון. מחשבון זה מאפשר לכם, בהתאם להכנסת הנתונים הרלוונטים שלכם, לקבל מידע מראש וזאת אפילו לפני הפנייה לבנקים.   איפה ניתן לקחת משכנתא בלון? בישראל קיימים שני סוגים של גופים פיננסים העוסקים במתן משכנתאות. הראשון היו הבנקים, אשר נמצאים תחת רגולציה של בנק ישראל. הסוג השני הינו גופים פיננסים פרטיים
  הלוואת גישור זוהי למעשה הלוואה שבה בעל הנכס ממשכן את זכויות הנכס לטובת הבנק למשכנתאות ורוכש דירה נוסף כנגד שיעבוד 2 הדירות עד למכירת הנכס הקיים בבעלות הלווה. הלוואת גישור ניתן לקחת במסלול של גרייס חלקי או מלא או באמצעות לוח סילוקין בלון אשר לא משולמים תשלומי ריבית או קרן עד למועד מכירת הנכס. גישור ניתן לקחת עד לתקופה של שנה או שנתיים אך במקרים חריגים, ניתן להאריך את תקופת ההלוואה עד לסיום הבניה וקבלת טופס 4 או עד לסיום הפרוייקט על ידי הקבלן וקבלת טופס 4 שמאשר את איכלוס הנכס. לייעוץ אישי חייגו אל וידר משכנתאות במספר :073-7294778 או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם האפשרי. 0/5 (0 Reviews)
  הצמדה זוהי דרך לשמור על ערך מסויים של חוב או של התחייבות כספית במצב בו ירד ערכו של הכסף אם דרך אינפלציה אשר מעלה את החוב או דרך דפלציה אשר מורידה את החוב. הצמדה נועדה לשמור על בנקים למשכנתאות אשר מצמידים את החוב שלהם למדד המחירים לצרכן או שהם מצמידים את ערכו הנקוב של החוב למט"ח, בהתאם לרכישת הכסף על ידי הבנק. הצמדה נעשית על ידי גורם מסויים כמו מדד המחירים לצרכן אשר משפיע ישירות על הקרן או על ידי הצמדה לשערי מט"ח שיכולים להיות מושפעים בהתאם לאותו מטבע אותו מצמידים. הצמדה למדד המחירים לצרכן הינה ההצמדה המוכרת ביותר והיא משתנה פעם בחודש ב-15 לכל חודש קלנדרי בהתאם להודעה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 0/5 (0 Reviews)
  הצמדה לדולר נועדה על מנת להצמיד את ההלוואה לשער החליפין. ההלוואה נלקחת בהצמדה מלאה לאותו שער חליפין שיכול להיות שער הדולר, שער האירו, שער הין היפני או שער הפרנק השווצרי. הקרן צמודה למט"ח אשר נסחר מדי יום ונקבע על פי אותו שער ביום תשלום ההלוואה או במועד פרעון מלא של המשכנתא. הריבית נמדדת על פי ריבית הלייבור – הריבית הבין בנקאית ללווים אשר נסחרת בלונדון. בהלוואת משכנתא, לוקחים לייבור כל 3 או 6 חודשים, תלוי באיזה בנק לוקחים את המשכנתא. ישנם 2 שינויים אשר יכולים להשפיע על ההחזר החודשי מדי חודש, שינוי הריבית ושינוי הקרן. במידה והקרן יורדת, בניגוד למסלולים צמודי מדד, יתרת הקרן יורדת בהתאם לירידה של שער החליפין 0/5 (0 Reviews)
  הצמדה למדד זוהי הלוואה הניתנת בריבית הצמודה למדד המחירים לצרכן. מדד המחירים לצרכן כולל בתוכו סל של 100 מוצרים ובתוכם פירות, ירקות, מחירי הדיור, ביגוד, הנעלה ומוצרי יסוד נוספים. המדד מתפרסם מדי כל חודש ב-15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שבודקת את סל המוצרים לחודש החולף ומודיעה עליו בכל 15 לחודש. אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן כי המדד החדש עלה ביחס למדד היסודי, ישלם הלווה את תשלומי הקרן והריבית כשהם מוגדלים לפי המדד החדש ואם יתברר כי המדד החדש ירד ביחס למדד היסודי, ישלם הלווה את אותם תשלומים ללא עדכון המדד. כאשר ההצמדה היא בריבית קבועה, הריבית לא משתנה ומה שמשתנה זה הקרן בלבד. היעד האינפלציוני של בנק ישראל עומד על בין 1% ל-3% מדי שנה. 0/5 (0 Reviews)
  התחייבות לרישום משכנתא זוהי התחייבות אשר נותן עו"ד מטעם מנהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת אשר רושמת אצלה את כל הזכויות. התחייבות לרישום משכנתא נועדה על מנת לשמור על כל בנק למשכנתאות אשר רוצה את זכויותיו בנכס במידה והלווה לא ישלם את המשכנתא לבנק. ההתחייבות נועדה לרשום הערת אזהרה בטאבו לאחר סיום הפרוייקט, קבלת טופס 4 וכן ביצוע פרצלציה. ישנם מקרים שבהם התחייבות לרישום משכנתא לוקחת לפעמים גם מספר רב של חודשים ואף שנים. נהוג גם לבצע התחייבות כאשר רוכשים דירה למגורים והמוכר רוצה לקחת משכנתא, בעל הנכס מחוייב לחתום על מסמכי הבנק אשר בו הוא מתחייב לרשום הערת אזהרה בטאבו לטובת הבנק על מנת שהרוכש הפוטנציאלי יוכל לקחת משכנתא על הנכס. על מנת לבצע את התהליך מומלץ לפנות לשירותיו של עורך דין מומחה לנדל"ן אשר מכיר את תהליך הרישומים והוא מומחה נדל"ן בתחום המשפטי 0/5 (0 Reviews)
  התחייבות עורך דין אשר מוגבלת בזמן לטובת רישום משכנתא על שמם של המוכרים בטאבו, במנהל מקרקעי ישראל, אצל חברה משכנת או במנהל האזרחי איו"ש. התחייבות לרישום משכנתא נעשית כאשר אין רישום מוסדר בטאבו של הנכס ויש לרשום את הנכס בטאבו רק לאחר ביצוע פרצלציה. עורך הדין מחוייב לרשום בתווך פרק זמן הקבוע מראש את הלווים ואת הבנק ברישום מוסדר בסיום תהליך הרכישה. הבנקים למשכנתאות, מבקשים על סמך ההתחייבות, לאפשר לרוכשים לקחת משכנתא בהסתמך על כך שהוע"ד ירשום לאחר מכן את הרישום בצורה מוסדרת בטאבו. ישנם מקרים בהם המוכרים או החברות המשכנות לא משתפות פעולה עם עורך הדין שמטל ברישומי הזכויות של הנכס ולכן העברת הזכויות מתעכבת כאשר המוכרים לא חותמים על מסמכי העברת הזכויות 0/5 (0 Reviews)
  חכירה זוהי מערכת יחסים משפטית שלמעשה היא שכירות של הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 או 99 שנים. חכירה נועדה לשכור את הקרקע לתקופה ארוכה ובכך לשמור על הקרקעות אשר נמצאות בבעלות המדינה ולא למוכרם לכאלו שהמדינה לא חפצה בהם. דמי חכירה משולמים ישירות למנהל מקרקעי ישראל. החכירה מאפשרת לבעל הנכס לשכור את הקרקע לזמן שנקבע מראש במעמד חתימת החוזה. חכירה היא גם זכות קניינית של אדם המבצע את שכירות הקרקע ומאפשר לו להיות בבעלות מלאה על הקרקע אותה רכש מהמנהל. את החכירה מבצעים בלשכת רישום המקרקעין האזורית של אותו נכס אשר חוכרים. ניתן גם לבצע חכירת משנה שזה למעשה מכירת הנכס לאדם אחר 0/5 (0 Reviews)
  חשבון מוגבל זהו חשבון אשר הבנק המסחרי לא כיבד מספר צ'קים אשר נמשכו ממנו בתקופת זמן מסויימת. הרישום על חשבונות מוגבליפ נעשה על ידי בנק ישראל אשר מפקח על חשבונות העובר ושב בישראל. הגבלה בחשבון מדווחת ישירות לבנק ישראל והיא מועברת באופן ישיר דרך חברות כמו BDI לבנקים נוספים למשכתאות ולבנקים מסחריים. לקוח מוגבל לא יכול למשוך צ'קים שרשם לטובת מישהו אחר ולא יוכל להשתמש בחשבונו לטובת שום פעילות בזמן ההגבלה. הגבלה בחשבון היא לשנה מתחילת מועד הגבלת החשבון. לאחר סיום תקופת ההגבלה, ישנה תקופה של צינון שבה הבנק בודק את ההתנהלות הכלכלית של בעל החשבון. בנקים למשכנתאות לא מאשרים לרוב משכנתאות ללקוחות מוגבלים או שחשבום הוגבל בעבר 0/5 (0 Reviews)
  טאבו היא לשכת רישום המקרקעין מטעם משרד המשפטים אשר רושמת את זכויותיו של אדם או של בנק על נכס מסויים. הנכסים בישראל מופיעים בתור גוש חלקה והדירה עצמה רשומה בתור תת חלקה. הרישום המוסדר עובד על פי מספרים. פנקסי הרישום של לשכת רישום רישום המקרקעין פתוחים לציבור הרחב וניתן לעיין בהן על ידי נסח טאבו אותו ניתן להוציא דרך האינטרנט. ניתן לצפות בהעתק של רישום המקרקעין ולראות שם את הרישום המוסדר של הנכס, מיהם הבעלים של הנכס, האם יש משכנתאות על הנכס וכן האם הנכס מעוקל. ניתן לרשום הערות אזהרה וכן רישומים על נכסים בטאבו האזורי. לשכת רישום המקרקעין נמצאות בערים: ירושלים, תל אביב, חיפה, פתח תקווה, נצרת, נתניה, באר שבע, חולון, עכו וחדרה.   לקבלת ייעוץ בלקיחת משכנתא חייג עוד היום לוידר משנתאות במספר:  073-7294778 או מלאו את הטופס. 0/5 (0 Reviews)
  מס שבח זהו מס המוטל מעצם עליית ערך הקרקע של נכס מסויים או מהשבחתו של נכס מסויים. מס שבח משלמים בעת מכירת נכס בגין עליית הערך של הנכס. בניגוד למס רכישה, מס שבח מוטל על מוכר הנכס. חישוב מס השבח נעשה על ידי המוכר למנהל מקרקעי ישראל לפני ביצוע של מכירת מלוא התמורה של הנכס. ניתן גם לקבל פטור ממס שבח או הקלה או הנחה במס שבח אם אתם זכאים לכך על ידי קריטריונים שנקבעים מעת לעת. במידה ולא הייתה עליית ערך לנכס, אין צורך לשלם מס שבח על נכס שלא עלה ערכו. לא ניתן לקבל החזר על ירידת ערך הנכס 0/5 (0 Reviews)
  נסח טאבו מאפשר לראות את המידע המבוקש לגבי מקרקעין מסויים. זהו סוג של תעודת זהות של הנכס אשר מפרט את כל פרטי הנכס וכן את בעליו והאם רשומות עליו הערות אזהרה מטעם רוכש מסויים או מטעם בנקים למשכנתאות או עיקולים ושיעבודים שיש על הנכס. הזמנת נסח טאבו באינטרנט נעשית בפעולה פשוטעה על ידי הקשת גוש חלקה ותת חלקה של הנכס המבוקש. ניתן גם להגיע ישירות למשרד רישום המקרקעין האזורי ולהוציא שם נסח טאבו מקורי החתום על ידי הטאבו. על מנת להוציא נסח טאבו, מומלץ לבצע איתור גוש וחלקה של הנכס ולהוציא את מספר הנכס הצפציפי אותו מעוניינים לבדוק 0/5 (0 Reviews)
  פרצלציה הנה חלוקה לתתי חלקות של בית או של בנייין. פרצלציה מבוצעת בכל חלקת אדמה אשר יש לה תב"ע (תכונית בניין עיר) מאושרת על ידי הלשכה האזורית או הארצית במטרה לחלק את הקרקע לכל דייר ולרשום את הבניין בצורה מוסדרת. תהליך של פרצלציה חייב להעשות על ידי מודד מוסמך מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וגם על ידי המרכז הישראלי למיפוי. פרצלציה נעשית בסיום שלב הפנייה, לאחר קבלת טופס 4 ואיכלוס מלא של הנכס עם כל  היתרי הבנייה הדרושים לכך. כאשר אין פרצלציה הדבר נקרא "מושה" וכולם רשומים בתור בעלי הנכס 0/5 (0 Reviews)
  עמלת פירעון מוקדם חלה על לווה אשר רוצה לבצע פרעון מוקדם של משכנתא או סילוק חלקי של המשכנתא. על פי צו הבנקאות עמלת פירעון מוקדם התשס"ב 2002, כל אדם אשר פורע את המשכנתא לפני מועד סיום ההלוואה, מחוייב לשלם בעבור הפרש הריביות ממועד לקיחת המשכנתא עד למועד הפרעון. ההפרשים מחושבים על פי תקופת המשכנתא הנותרה לסילוק, הריבית שנלקחה, התשלום החודשי ועל פי הריבית המופרסמת על ידי בנק ישראל לפרעון מוקדם. בעמלה זו ישנה הנחה על פי תקופות לסילוק ההלוואה, בין אם היא נלקחה בתור הלוואה משלימה או בין אם היא נלקחה ללא זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון. בנוסף לעמלת הפרעון המוקדם, נוספה גם עמלה בגין הפרשי הצמדה על הפרשי ההצמדה עד לסילוק של ההלוואה 0/5 (0 Reviews)
  עמלת פתיחת תיק משכנתא זוהי עמלה אשר יש לשלם לכל בנק למשכנתאות בו נלקחת משכנתא והיא עומדת על 0.25% מסך המשכנתא. פתיחת תיק משכנתא נעשית דרך הבנק ומשולמת בגין הניירת של הבנק להעמדת ההלוואה, בדיקת מסמכי המשכנתא, טיפול בבטחונות הדרושים וכן בעבור זמן העבודה של הבנקים. על עמלת פתיחת תיק משכנתא ניתן לנהל משא ומתן ולהשיג הנחה במידה ואתה לקוחות אטרקטיבים. ישנם מקרים שבהן הריבית מאוד נמוכה והבנק לא יתן הנחה בפתיחת תיק. מומלץ להשוות את כל מסלולי המשכנתא ולא רק את העמלות הנלוות כמו העמלה בגין פתיחת התיק 0/5 (0 Reviews)
  ערבות לפי חוק המכר דירות מקרקעין תשל"ה 1974 בא להבטיח את תשלומם של הרוכשים בגין הכסף המתקבל אצל קבלן המוכר דירות. הערבות נועדה להבטיח הקבלן לא יברח עם הכסף כמו שקרה במקרה של חברת "חפציבה" שבה לא היו ערבויות על הכספים והבעלים נעלם עם הכסף. הערבות אומרת שאין לשלם למעלה מ-15% במעמד חתימת החוזה מול קבלן או מול מוכר דירה ויש לשמור את הכסף אצל עו"ד נוטריון. במידה ויש ערבויות כמו רישום הערת אזהרה, אין צורך להשאיר את הכסף בכספי נאמנות אצל עו"ד נוטריון. מוכר שרשם הערת אזהרה או בטוחה אחרת למוכר, רשאי להסיר את הערבות הבנקאית או את כספי הנאמנות לידיו הפרטיים. מומלץ לבדוק היטב שיש את הערבויות הנכונות על מנת שהנכס יהיה בבעלות מלאה ושלא יווצר מצב בו מוכר הדירה, מוכר את הדירה למספר רוכשים ובורח עם הכסף. הדירה לא נרשמת במלואה במעמד חתימת החוזה, אלא על פי התקדמות התשלומים לקבלן או למוכר. 0/5 (0 Reviews)
המימון של הבנק בעסקת רכישה ביחס לשווי הנכס הנרכש. אחוז המימון נקבע בהתאם לשווי הנכס המשועבד לבנק.את אחוז המימון ניתן לבדוק על פי מחיר הנכס ועל פי המימון הדרוש. החישוב נעשה בצורה של כמות הכסף שצריך מהבנק, הכוונה כמה משכנתא צריך מהבנק ואותו מחלקים לשווי מחיר הנכס הנרכש המיועד כבטוחה להלוואה.כיום, הבנקים למשכנתאות נותנים עד כ-60% משווי הנכס ומי שצריך מימון גבוה יותר, צריך לבטח את המשכנתא בביטוח משכנתא נוסף שנקרא ביטוח EMI 0/5 (0 Reviews)
  פרי פסו פירושה "דרגה שווה". הנכס משועבד למספר בנקים למשכנתאות וזה יכול להיות בדרגה ראשונה, דרגה שנייה או דרגה שווה שנקראת גם פרי פסו. כאשר לווה לא עומד בתשלומי המשכנתא, יוכלו הבנקים לקחת את כספם בצורה שווה ממכירת הנכס. במידה ושווי הנכס ירד מתחת לגובה ההלוואות בבנקים, מכירת הנכס תכסה בצורה שווה את ההלוואות בין הבנקים ומה שישאר, הלווה יצטרך להשלים מכספו. כאשר מבצעים מחזור משכנתא, מחוייב הבנק לרשום דרגה שווה זמנית הכוונה פרי פסו זמני עד לסיום תהליך מחזור המשכנתא וקבלת נסח טאבו ללא רישום הבנק שבו נלקחה המשכנתא לראשונה. 0/5 (0 Reviews)
  עמלת פירעון מוקדם נועדה להגן על הבנקים למשכנתאות במקרה אשר לווה לקח משכנתא בריביות גבוהות והוא בא לסלק את המשכנתא כאשר הריביות נמוכות יותר. במקרה כזה, יש מנגנון של בנק ישראל אשר בא להגן על הבנק ונקרא "עמלת פירעון מוקדם". את עמלת הפירעון המוקדם, מחשבים על פי גובה ההלוואה, החזר חודשי, גובה הריבית בעת לקיחת המשכנתא, גובה הריבית להיוון על פי פירסום של בנק ישראל ותקופת ההלוואה. את עמלת הפירעון המוקדם משלמים במלואה כאשר פורעים את כל המשכנתא ובמידה ופורעים רק חלק מהמשכנתא, העמלה היא בגין החלק היחסי לפירעון. עמלת הפירעון המוקדם היא על פי צו הבנקאות התשס"ב 0/5 (0 Reviews)
  ריבית זהו מונח כלכלי אשר בא לתאר את מחיר הכסף בגין הלוואה אשר נלקחת בין אדם הלווה כסף מסויים לבין אדם המלווה סכום כסף מסויים. ריבית נועדה לתת מחיר לכסף כמו לכל מוצר או שירות. הריבית מחושבת באחוזים והיא יכולה להיות ריבית יומית, ריבית שבועית, ריבית חודשית או ריבית שנתית. ישנם מספר רב של סוגי ריביות, חלקן מחושבים באופן של ריבית קבועה וחלקן מחושבים באופן של ריבית משתנה, שמשתנה בהתאם לשינוי של עוגן משכנתא אובייקטיבי המפוקח על ידי בנק ישראל. בנק ישראל גם קובע את ריבית בנק ישראל ומפרסם זאת כל יום שני האחרון של כל חודש ומעדכן זאת בראשון לכל חודש במערכת הבנקאית בישראל. ישנם מסלולי ריבית אשר לא משתנים וגבוהים יותר אשר נקראים ריבית קבועה לא צמודה אשר מייצבת את ההחזר החודשי לאורך כל תקופת תשלומי המשכנתא 0/5 (0 Reviews)
  ריבית אפקטיבית זוהי הריבית המשולמת בפועל על כל משכנתא אשר נלקחת. ריבית אפקטיבית נקראת גם ריבית מתואמת שזהו התשלום בפועל המשולם על ההלוואה. הריבית כוללת בתוכה מרכיבים נוספים כמו עמלת פירעון מוקדם, ריבית דריבית וכל ההוצאות הנוספות. אם הריבית היא ריבית שנתית וההלוואה נפרעת לפני מועד סיומה, הריבית האפקטיבית תהיה זהה לריבית השנתית המשולמת אך אם התשלום הוא פחות משנה, ריבית מתואמת תהיה גבוה יותר מהריבית אשר משולמת ורשומה במסמכי ההלוואה. חשוב לבדוק את התשלום הכולל של המשכנתא ולא רק את הריבית אשר רשומה במסמכי ההלוואה 0/5 (0 Reviews)
  ריבית דריבית זוהי ריבית מצטברת על משכנתא אשר לא נפרעה עקב לקיחת לוח סילוקין בלון או בגרייס חקי או מלא. הריבית המצטברת נקראת ריבית דריבית. הריבית מחושבת לא רק על הקרן, אלא גם על הריבית שניצברה במהלך תקופת ההלוואה. ריבית דריבית מחושבת למעשה כל עוד לא מבצעים פירעון מוקדם של המשכנתא וכל עוד מחזיקים בהלוואה. במידה ופורעים את המשכנתא לפני מועדה, לא תשולם כל הריבית דריבית לאורך כל תקופת ההלוואה, אלא חישוב הריבית יתבצע רק עד למועד פירעון המשכנתא. במידה והמשכנתא ניפרעת בצורה של לוח סילוקין שפיצר (עוד על לוח סילוקין משכנתא), לא יתקיים מצב של ריבית דריבית 0/5 (0 Reviews)
  ריבית נומינלית זוהי הריבית הרשומה במסמכי משכנתא ולא כוללת בתוכה את כל העלויות הנלוות של המשכנתא. הריבית נקראת גם ריבית חוזית או ריבית נקובה מכיוון שהיא רשומה בחוזה ההלוואה ונקובה באופן של ריבית. ריבית נומינלית לרוב היא ריבית שנתית ומחולקת בלוחות סילוקין שונות על פי לוח שפיצר או לוח סילוקין אחר. ריבית נקובה למעשה, מחושבת באופן שנתי אך מחולקת ל-12 חודשים. הריבית לא כוללת בתוכה את העלויות הנלוות ואת ההצמדה למדד המחירים לצרכן או למדד אחר כמו שער החליפין (דולר, אירו, פרנק שווצרי, ין יפני) ואת הצמדותיו. 0/5 (0 Reviews)
  ריבית פיגורים זוהי הריבית המשולמת בגין כל תשלום משכנתא אשר לא שולם. הריבית מחושבת לפי ריבית החשב הכללי אשר מפורסמת וידועה לכלל הציבור. ריבית החשב הכללי מחושבת לפי ריבית הפריים הממוצעת בשלושת הבנקים הגדולים בתוספת מרווח של 6.5%. הריבית היא ריבית שנתית ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן. ריבית פיגורים יכולה להשתנות בהתאם לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל ועל ידי נגיד בנק ישראל. לאחר שהתשלום עובר לריבית פיגורים, הבנק למשכנתאות מנסה לחייב שוב את הלווה על מנת שלא ישלם ריבית גבוה 0/5 (0 Reviews)
  רשם המשכונות הוא הגורם האחראי מטעם משרד המשפטים על רישומי נכסים ומפעיל מאגר של נכסים אשר נרשמו ברישום מוסדר. רשם המשכונות מאפשר לבצע עיון על נכס מסויים וכן בדיקת שיעבודים של נכסים לטובת בנקים למשכנתאות או על ידי גורמים אחרים. ניתן לבצע עיון במשכון נכס, רשום משכון, תשלום אגרות וביצוע של ביטול משכון. אגרת עיון לכל אדם עולה 31 ש"ח במידה והעיון מבוצע בלשכות רישום המקרקעין או 15 ש"ח לביצוע עיון מישכון. רישום משכון לנכס עולה 190 ש"ח וניתן גם לבצע רישום משכון באמצעות שליחת מסמכי המקור בדואר ואין חובה להגיע פיזית לרשם המשכונות. על מנת לבצע רשום נכס ברשם המשכונות, דרוש להגיע פיזית לאחת מלשכות הרישום: רשם המשכונות תל אביב רשם המשכונות באר שבע רשם המשכונות חיפה רשם המשכונות נצרת עילית לחצו כאן למידע נוסף לגבי תהליך ייעוץ משכנתא 0/5 (0 Reviews)
  שמאות מקרקעין נועדה להגן על כל בנק למשכנתאות ומאמת את מחיר הרכישה אשר יהיה תואם, נמוך או גבוה מהמחיר שרשום בחוזה הרכישה. שמאי מקרקעין הוא אדם אשר הוסמך על ידי מועצת שמאי המקרקעין בישראל ועבר את כל הבחינות הדרושות להיות שמאי מקרקעין מוסמך. את שומת הנכס נותן השמאי לבנק למשכנתאות אשר מאמת את פרטי הנכס, מוודא שמחיר הנכס תואם או לא תואם את מחיר הרכישה, בודק האם יש חריגות בנייה, בודק את מחיר ערך הכינון שאומר כמה יעלה לבנות את הבית מחדש וכן את ערכו הנוכחי של הנכס למימוש מהיר. שמאי מקרקעין מומחה, מציין את מצבו המשפטי של הנכס וכן את המצב התכנוני 0/5 (0 Reviews)
  תעודת זכאות זוהי תעודה המונפקת מטעם משרד הבינוי והשיכון דרך הבנקים למשכנתאות ומאפשרת לקחת משכנתא בתנאים מועדפים לאלו הזכאים על פי קריטריונים שנקבעו מטעם משרד הבינוי והשיכון. את הזכאות ניתו לראות דרך את המשרד ולהתעדכן על גובה הריבית וכן על תשלומי המשכנתא המשולמים בפועל. להנפקת תעודת זכאות יש להצטייד עם תעודת זהות, אישור על מספר חודשי שירות צבאי או שירות לאומי, צילום של תעודת הזהות של האחים והאחיות, תעודת נישואין ופרטים נוספים שמשרד הבינוי ידרוש. עלות הנפקת תעודת זכאות לקבלת משכנתא עומדת על 70 ש"ח. את תעודת הזכאות ניתן לבקש מהבנקים למשכנתאות: בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק איגוד, בנק הבינלאומי, בנק מרכנתיל, בנק טפחות, בנק הפועלים או בשמו החדש בנק משכן. כדאי לבדוק האם הזכאות טובה יותר מריביות השוק ולהתאים אותה בהתאם לצרכים ולתקופה 0/5 (0 Reviews)

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

דילוג לתוכן