לוגו וידר

תוכן עניינים

דוח יתרה לסילוק | דוח יתרת משכנתא

 

דוח יתרה לסילוק משכנתא זהו הדוח אשר מראה מהי יתרת ההלוואה לסילוק ומפרט את פרטי ההלוואה לכל סעיפיו. הדוח כולל את תנאי ההלוואה המקוריים, את יתרת ההלוואה לסילוק, הפרשי הצמדה, סוג ההלוואה, תאריך ביצוע ההלוואה, בסיס נוסחת חישוב הריבית, שיעור תוספת הריבית לריבית הבסיס, סוג ההצמדה, שיעור הריבית הממוצעת, שיעור הריבית המתואמת, סכום החיוב החודשי , תדירות שינוי הריבית, עמלת פיצוי מדד וכל נתוני ההלוואה לסילוק. דוח יתרה לסילוק ניתן לקבל פעמיים בשנה מהבנק למשכנתאות ללא עלות וניתן לבדוק בו אפשרות של מחזור משכנתא

0/5 (0 Reviews)
מושגים נוספים באות ד
  דמי רישום משכון יש לרשום לטובת הבנק למשכנתאות בעת נטילת משכנתא ברשם המשכונות. את דמי הרישום משלמים ישירות למשרד המשפטים וכנגד זאת הוא מנפיק רישום מוסדר של הבנק באופן מוסדר על ידי משרד המשפטים. דמי רישום משכון עומדים על 170 ש"ח ורושמים במקום שנקרא רשם המשכונות האזורי. על מנת לבדוק את העיון ברשם המשכונות, יש לשלם 28 ש"ח בעבור כל עיון לשם בדיקת הרישום במוסד רשם המשכונות. אגרת רישום משכון ברשם המשכונות נקבעת מדי פעם ומתעדכנת בהתאם להוראות של משרד המשפטים אשר מפקח על הרישומים של משכון הנכסים והעזבונות בישראל. 0/5 (0 Reviews)
  דפלציה זהו מצב בו המחירים יורדים וכח הקנייה גדל. דפלציה היא הפעולה ההפוכה מתהליך של אינפלציה בו המחירים עולים בהתאם להתנהגות השוק. דפלציה נגרמת עקב חוסר ביקוש של מוצר מסויים או עקב היצע גבוה. במצב של דפלציה, כח הקנייה גדל ובכך אפשר לרכוש יותר מוצרים באותו סכום כסף. רמת המחירים נמדדת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסמת בכל 15 לחודש בעבור החודש הקודם. דפלציה נגרמת לרוב מירידת ערך הכסף ומעליית כמות הכסף אשר נמצאת בידי אדם מסויים. דפלציה יכולה לנבוא גם ממיתון במשק וכן מחוסר תעסוקה במשק 0/5 (0 Reviews)

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

דילוג לתוכן