לוגו וידר

תוכן עניינים

חברה משכנת

 

חברה משכנת זוהי חברה אשר רושמת אצלה את כל רישומי המקרקעין המוסדרים, הן של הרוכשים והן של הבנקים למשכנתאות. מהרגע שמקבלים חזקה על הנכס עצמו על ידי חברה משכנת ועד לרישום מוסדר בטאבו, מתבצע הרישום אצל חברה משכנת. במקרים רבים בהם יש העדר פרצלציה, הכוונה שאין עדיין חלוקה לתתי חלקות, הרישום נרשם אצל עורך הדין של החברה. כאשר רוצים לקחת משכנתא על נכס שרשום בחברה משכנת, יש לרשום התחייבות לרישום משכנתא אשר יבטיח לבנק שבמידה ותסתיים הפרצלציה במועד שנקבע על פי החוזה, ירשם במשרדי רישום המקרקעין המוסדרים שנקראים טאבו, רישום משכנתא וכן הערות אזהרה וחלוקה לפרצלציה בטאבו שזהו הרישום המוסדר ביותר לרישום מקרקעין בישראל

0/5 (0 Reviews)
מושגים נוספים באות ח
  חכירה זוהי מערכת יחסים משפטית שלמעשה היא שכירות של הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 או 99 שנים. חכירה נועדה לשכור את הקרקע לתקופה ארוכה ובכך לשמור על הקרקעות אשר נמצאות בבעלות המדינה ולא למוכרם לכאלו שהמדינה לא חפצה בהם. דמי חכירה משולמים ישירות למנהל מקרקעי ישראל. החכירה מאפשרת לבעל הנכס לשכור את הקרקע לזמן שנקבע מראש במעמד חתימת החוזה. חכירה היא גם זכות קניינית של אדם המבצע את שכירות הקרקע ומאפשר לו להיות בבעלות מלאה על הקרקע אותה רכש מהמנהל. את החכירה מבצעים בלשכת רישום המקרקעין האזורית של אותו נכס אשר חוכרים. ניתן גם לבצע חכירת משנה שזה למעשה מכירת הנכס לאדם אחר 0/5 (0 Reviews)
  חשבון מוגבל זהו חשבון אשר הבנק המסחרי לא כיבד מספר צ'קים אשר נמשכו ממנו בתקופת זמן מסויימת. הרישום על חשבונות מוגבליפ נעשה על ידי בנק ישראל אשר מפקח על חשבונות העובר ושב בישראל. הגבלה בחשבון מדווחת ישירות לבנק ישראל והיא מועברת באופן ישיר דרך חברות כמו BDI לבנקים נוספים למשכתאות ולבנקים מסחריים. לקוח מוגבל לא יכול למשוך צ'קים שרשם לטובת מישהו אחר ולא יוכל להשתמש בחשבונו לטובת שום פעילות בזמן ההגבלה. הגבלה בחשבון היא לשנה מתחילת מועד הגבלת החשבון. לאחר סיום תקופת ההגבלה, ישנה תקופה של צינון שבה הבנק בודק את ההתנהלות הכלכלית של בעל החשבון. בנקים למשכנתאות לא מאשרים לרוב משכנתאות ללקוחות מוגבלים או שחשבום הוגבל בעבר 0/5 (0 Reviews)

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

דילוג לתוכן