לוגו וידר

תוכן עניינים

אינפלציה | מדד המחירים

אינפלציה זהו מצב כלכלי בו רמת המחירים בשוק עולה בהתאם לשינוי של סל המוצרים הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסמת אחת לחודש בכל ה-15 לחודש. מדד המחירים לצרכן כולל בתוכו סל של 100 מוצרי יסוד ובו ניתן לראות את מחירי הדיור, מחירי הירקות ומוצרי יסוד נוספים. בלקיחת משכנתא, ישנם מסלולים אשר צמודים למדד המחירים לצרכן וכאשר יש אינפלציה והמדד עולה, החוב (הקרן) עולה בהתאם לעליית סל המוצרים שנקרא אינפלציה.

0/5 (0 Reviews)
מושגים נוספים באות א
אדמות מנהל אלו קרקעות אשר שייכות למוסד שנקרא "מהל מקרקעי ישראל". מנהל מקרקעי ישראל זהו הגוף אשר רושם שיעבודים על הקרקעות במדינת ישראל והוא הגוף המשפטי האחראי על הסדר של תשלומי חכירה. כל תשלום חכירה יש לשלם ישירות למנהל מקרקעי ישראל. חכירה היא בעצם שכירות הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 שנים או חכירה לתקופה של 99 שנים. 0/5 (0 Reviews)
  איחוד זכאויות זהו תהליך בו מספר בעלי תעודת זכאות לוקחים זכאות מורחבת מטעם משרד הבינוי והשיכון. הזכאות עומדת כיום על 3% צמוד מדד וניתן להרחיב זאת על ידי מספר לווים, עולים חדשים או בעלי זכאות אחרת אשר רוכשים ביחד את הדירה ומאחדים את הזכאות. לא ניתן לאחד זכאות מקום אלא רק את ההטבה אשר ניתנת לעולים חדשים ולזוגות צעירים. מומלץ לבדוק את הריביות בשוק לפני לקיחת משכנתא בתנאי זכאות. 0/5 (0 Reviews)
  אינפלציה זהו מצב כלכלי בו רמת המחירים בשוק עולה בהתאם לשינוי של סל המוצרים הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסמת אחת לחודש בכל ה-15 לחודש. מדד המחירים לצרכן כולל בתוכו סל של 100 מוצרי יסוד ובו ניתן לראות את מחירי הדיור, מחירי הירקות ומוצרי יסוד נוספים. בלקיחת משכנתא, ישנם מסלולים אשר צמודים למדד המחירים לצרכן וכאשר יש אינפלציה והמדד עולה, החוב (הקרן) עולה בהתאם לעליית סל המוצרים שנקרא אינפלציה. 0/5 (0 Reviews)
  אישור זכויות במקרקעין זהו תעודת הזהות של הנכס אשר מראה מיהו הבעלים של הנכס, לכמה זמן הנכס חכור, האם יש משכנתאות או שיעבודים על הנכס ופרטים נוספים על הבעלים. את אישור הזכויות במקרקעין, ניתן להוציא דרך מנהל מקרקעי ישראל או דרך לשכת הרישום המקומית אשר נקראת "טאבו". ניתן להוציא את המסמך על ידי איתור של גוש, חלקה ותת חלקה של הנכס. במידה ואין פרצלציה לנכס, אישור הזכויות יצא בצורה מרוכזת ויראה את כל הבעלים של כל הבניין 0/5 (0 Reviews)
  אישור עקרוני זהו תהליך בו הבנק למשכנתאות מאשר את תנאי המשכנתא ומאשר את מסמכי הלווה. על מנת לקבל אישור עקרוני מהבנק, יש להגיש את הבקשה לבנק למשכנתאות עם הניירת הדרושה כמו: תלושי משכורת, עובר ושב, תעודת זהות עם ספח, פירוט הלוואות, נסח טאבו ומסמכים נוספים על פי תהליך רכישת הנכס או על פי תהליך מחזור משכנתא. האישור העקרוני תקף לתקופה של 3 חודשים והוא זה שמאשר את המימון הדרוש להשלמת העסקה. 0/5 (0 Reviews)
המימון של הבנק בעסקת רכישה ביחס לשווי הנכס הנרכש. אחוז המימון נקבע בהתאם לשווי הנכס המשועבד לבנק.את אחוז המימון ניתן לבדוק על פי מחיר הנכס ועל פי המימון הדרוש. החישוב נעשה בצורה של כמות הכסף שצריך מהבנק, הכוונה כמה משכנתא צריך מהבנק ואותו מחלקים לשווי מחיר הנכס הנרכש המיועד כבטוחה להלוואה.כיום, הבנקים למשכנתאות נותנים עד כ-60% משווי הנכס ומי שצריך מימון גבוה יותר, צריך לבטח את המשכנתא בביטוח משכנתא נוסף שנקרא ביטוח EMI 0/5 (0 Reviews)

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

דילוג לתוכן