לוגו וידר

א'-ת' מילון מושגים בנושא משכנתא

כל המושגים שאתם מכירים ולא מבינים

  פרצלציה הנה חלוקה לתתי חלקות של בית או של בנייין. פרצלציה מבוצעת בכל חלקת אדמה אשר יש לה תב"ע (תכונית בניין עיר) מאושרת על ידי הלשכה האזורית או הארצית במטרה לחלק את הקרקע לכל דייר ולרשום את הבניין בצורה מוסדרת. תהליך של פרצלציה חייב להעשות על ידי מודד מוסמך מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וגם על ידי המרכז הישראלי למיפוי. פרצלציה נעשית בסיום שלב הפנייה, לאחר קבלת טופס 4 ואיכלוס מלא של הנכס עם כל  היתרי הבנייה הדרושים לכך. כאשר אין פרצלציה הדבר נקרא "מושה" וכולם רשומים בתור בעלי הנכס 0/5 (0 Reviews)
  פרי פסו פירושה "דרגה שווה". הנכס משועבד למספר בנקים למשכנתאות וזה יכול להיות בדרגה ראשונה, דרגה שנייה או דרגה שווה שנקראת גם פרי פסו. כאשר לווה לא עומד בתשלומי המשכנתא, יוכלו הבנקים לקחת את כספם בצורה שווה ממכירת הנכס. במידה ושווי הנכס ירד מתחת לגובה ההלוואות בבנקים, מכירת הנכס תכסה בצורה שווה את ההלוואות בין הבנקים ומה שישאר, הלווה יצטרך להשלים מכספו. כאשר מבצעים מחזור משכנתא, מחוייב הבנק לרשום דרגה שווה זמנית הכוונה פרי פסו זמני עד לסיום תהליך מחזור המשכנתא וקבלת נסח טאבו ללא רישום הבנק שבו נלקחה המשכנתא לראשונה. 0/5 (0 Reviews)
  עמלת פירעון מוקדם נועדה להגן על הבנקים למשכנתאות במקרה אשר לווה לקח משכנתא בריביות גבוהות והוא בא לסלק את המשכנתא כאשר הריביות נמוכות יותר. במקרה כזה, יש מנגנון של בנק ישראל אשר בא להגן על הבנק ונקרא "עמלת פירעון מוקדם". את עמלת הפירעון המוקדם, מחשבים על פי גובה ההלוואה, החזר חודשי, גובה הריבית בעת לקיחת המשכנתא, גובה הריבית להיוון על פי פירסום של בנק ישראל ותקופת ההלוואה. את עמלת הפירעון המוקדם משלמים במלואה כאשר פורעים את כל המשכנתא ובמידה ופורעים רק חלק מהמשכנתא, העמלה היא בגין החלק היחסי לפירעון. עמלת הפירעון המוקדם היא על פי צו הבנקאות התשס"ב 0/5 (0 Reviews)

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

דילוג לתוכן