גרירת משכנתא

תנו ליועץ שלנו לעשות לכם סדר במשכנתא עם שיחת ייעוץ חינם

גרירת משכנתא זהו מצב בו בעל המשכנתא מבקש להחליף את הנכס שהיה עד כה משועבד לבנק בגין ההלוואה, בנכס אחר. תהליך זה מתרחש בעיקר במצבים בהם בעל המשכנתא רוצה למכור את הדירה הישנה שברשותו, המשועבדת לבנק, ולהעביר את המשכנתא לדירה החדשה. בעיקרון, תהליך זה צריך לקבל אישור מהבנק שאומר שהשעבוד הקיים על הדירה הנוכחית/הישנה מבוטל ועובר אל הדירה החדשה.

הבנק לא יכול לסרב לבקשת גרירת משכנתא, וגם לא יכול להתנות את גרירת ההלוואה בשינוי תנאי המשכנתא כפי שהוסכם בחוזה המשכנתא, כל זאת על פי הנהלים למתן הלוואות לדיור. במידה והבנק מסרב לגרירת המשכנתא, או משנה את תנאי המשכנתא למרות הכל, עליו לתת סיבות סבירות וליידע את הלווה

ישנם מקרים בהם אי אפשר לבצע את הגרירה. מצבים כאלו קורים בעיקר כאשר מוכרים את הדירה הישנה, המשועבדת לבנק, אך עוד לא קונים דירה חדשה. במקרים כאלו יבקש הבנק להמציא בטוחות חלופיות שוות ערך (פיקדון, ערבות בנקאית וכו').

לפני המשכנתא , בדוק אפשרות של גרירת משכנתא

בעיקרון רצוי לבדוק את האפשרות לגרירת משכנתא כבר בתהליך הראשוני עוד לפני פתיחת תיק המשכנתא, כיוון שאישור לגרירת משכנתא כפוף לנוהלי הבנק. כל הפרטים שפורטו לעייל הם בעצם סעיפים בנוהלי הבנק, ורצוי לבדוק אותם לעומק ובצורה מדוקדקת לפני לקיחת המשכנתא.

מסמכים לגרירת משכנתא

  • העתק חוזה המכירה של הדירה אותה אתם מוכרים
  • העתק חוזה הרכישה של הדירה החדשה. כאמור לעייל,  במידה ועוד לא קניתם דירה ואתם רוצים להבטיח את המשכנתא, אתם יכולים להמציא ערבות בנקאית. (על פי בחירתו של הבנק)
  • כמו במשכנתא הראשונה, על הלווים להמציא לבנק שיעבוד וביטחונות על הדירה שקנו לטובת הבנק. (על פי הוראות הבנק)
  • עליכם ועל הערבים שלכם (במידה והבנק דרש) לחתום על מסמכי הגרירה
  • עליכם לשלם למוכר הדירה החדשה את סכום יתרת הגרירה (או סכום קרוב אליו), בתוספת 10% לפחות ממחיר הדירה.

חשוב לזכור : כל הכספים המשולמים בגין הגרירה באים מהלווים ולא מהבנק.

בקשה לגרירת משכנתא זהה כמעט לחלוטין לבקשת משכנתא ראשונה

תנו ליועץ שלנו לעשות לכם סדר במשכנתא עם שיחת ייעוץ חינם

#

לקביעת פגישת התכנות כלכלית

מוזמנים להתקשר עכשיו לשיחת ייעוץ עם אחד המומחים שלנו במספר
0737294778
phone
#
0737294778