לוגו וידר

תוכן עניינים

הוראות בנק ישראל בנוגע לתיקון עמלת הפירעון המוקדם

בתאריך 19 במרץ 2013, פורסמה טיוטה חדשה אשר נועדה לתקן את הנוסחה לפיה מחושבת כיום עמלת הפירעון המוקדם.

הוראות בנק ישראל בנוגע לתיקון עמלת הפירעון המוקדם
הוראות בנק ישראל בנוגע לתיקון עמלת הפירעון המוקדם

אלו הם עיקרי ההצעה כפי שפורסמו על ידי בנק ישראל :

1.במצב הקיים כיום, הנוסחה מחשבת את ההפרש בין הריבית הממוצעת הידועה ביום הפירעון והריבית אשר ניתנה ללווה בפועל. כך יכול הבנק לחשב בסופו של דבר את יתרת ההלוואה שנותרה ולקבוע את גובה העמלה.

בנק ישראל סבור כי יש מקום לתקן את הנוסחה, כך שייקבע מחיר אחיד לכלל הלקוחות. באופן זה, ניתן להימנע ממצב בו אנשים אשר נטלו הלוואה בסיכון גבוה, יאלצו לשלם עמלה גבוהה גם אם רמת הסיכון הנוכחית שלהם ירדה מאז.

התיקון המוצע ייקח בחשבון את הריבית הממוצעת ביום נטילת הלוואה ולא את הריבית הספציפית של הלווה, כך שיוצר שיווין בין כלל הלקוחות.

התיקון יחול על כל הפירעונות המוקדמים אשר יבוצעו מרגע שהתיקון ייכנס לתוקף. עם זאת, במידה ובוצע פירעון מוקדם וריבית ההלוואה הייתה נמוכה יותר מהריבית הממוצעת, העמלה תתבסס על הריבית הממוצעת הידועה ביום ההלוואה במקום על ריבית ההלוואה הספציפית. (במילים אחרות, לא יוצרו מקרים בהם לווים מסוימים ישלמו עמלות נמוכות יותר מאחרים).

2.מספר תיקונים נוספים :

א. הלוואה משלימה יכולה לחול מעתה לפני הלוואת זכאות ממשרד השיכון או אחריה

ב.המפקח על הבנקים יכול לקבוע את הריבית הממוצעת על פי עוגנים אוביקטיבים לפי סוג ההלוואה.

ג.במידה והלווה נפטר, הבנק חייב לתת פטור מלא מעמלת הודעה מוקדמת

ד.ניתן להודיע על פירעון מוקדם כ – 45 ימים מראש ולא 30 יום כפי שהיה עד כה.

ה.ניתן להודיע לבנק על הפירעון המוקדם באמצעות אמצעי תקשורת נוספים כגון פקס (עד כה היה הכרח למסור את ההודעה האישית או להשתמש בדואר ישראל).

ו.דף ההסבר אותו הבנק נותן ללווה, יצטרך לכלול פירוט של כל ההפחתות להן הלווה זכאי וגם פרטי יצירת קשר עם התאגיד הבנקאי. דף העדכון צריך להימסר מעתה תוך כ – 60 יום לכל היותר.

ז.רשימת החברות אשר זכאיות להלוואה ממשרד השיכון עודכנה

תיקונים אלו יכנסו לתוקף כ – 90 יום לאחר פרסומם, כלומר, ב – 19.6.13

3.נוסחה מתוקנת

A – ריבית ממוצעת במועד הפירעון המוקדם

C – הריבית הממוצעת במועד העמדת ההלוואה

R – הריבית התקופתית של ההלוואה ביום הפירעון המוקדם

Bi – התשלומים העתידים כולל הריבית שתצטבר בזמן זה

i – אינדקס לתקופה

n – מספר התקופות מהפירעון המוקדם ועד ליום שינוי הריבית

N – מספר תקופות מהפירעון המוקדם וסיום תקופת ההלוואה

PV – סכום הקרן שנפרעת בפירעון, כולל הפרשי הצמדה, / שער וריביות שנצברו עד ליום הפירעון

(PV (A- הערך הנוכחי של התשלומים העתידיים עד לסיום ההלוואה. התשלומים עד ליום השינוי והקרן ביום זה מומרים (מהוונים) ליום הפירעון המוקדם לפי הריבית התקופתית של התקופה הנוכחית.

 

אולי יעניין אותך גם:

0/5 (0 Reviews)
מאמרים נוספים בנושא

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

רוצה שאחד המומחים שלנו יחזור אליך?

זה יכול לחסוך לך יותר מ-100,000 וזה ללא עלות!

דילוג לתוכן